Get Adobe Flash player
"Owoce w szkole"Owoce w szkole - program skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych u dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach tego programu każdy uczeń klas młodszych 2 razy w tygodniu otrzymują porcję składająca się z jednego produktu owocowego
i jednego produktu warzywnego.
Dostawcą produktów jest firma
''GABI Usługi''– Handel Gabriel Mandżukowsk
i.
"Mleko w szkole"Szklanka Mleka" - program prowadzony
przez Agencję Rynku Rolnego

Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka
w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

Dopłaty udzielane są zatwierdzonym
przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy dostarczają mleko i przetwory mleczne
do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, w czasie roku szkolnego, tj. od września do czerwca
(z wyłączeniem ferii i wakacji).

Przedmiotem dopłat jest mleko i przetwory mleczne o zawartości tłuszczu min. 1%, dostarczane w opakowaniach jednostkowych
oraz wyprodukowane w zakładach spełniających wymagania sanitarno - weterynaryjne UE.

Nasza Firma jest zatwierdzonym dostawcą mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w dojewództwie dolnośląskim

 >>> 

Dostarczany towar zapewniamy dzięki umowie partnerskiej z firmą "Doskonałe Mleko" oraz Fundacją "Mleko dla szkół , mleko dla zdrowia"

 >>>